Kết quả tìm kiếm

 1. Nhất Minh

  HBCĐHX: Thông báo giải đua ĐÀ NẴNG – SÀI GÒN LẦN 5.

  Nhất Minh đăng ký 1 chiến binh đà nẵng 1 chiến binh Hàng xanh
 2. Nhất Minh

  HBCĐHX: CHẶNG CHÍNH QUẢNG NGÃI - SÀI GÒN 550KM

  Căn cứ Nhất Minh đăng ký 3 Chiến Binh
 3. Nhất Minh

  HBCĐHX: CHẶNG 2 TUY HÒA - SÀI GÒN 400KM

  Căn cứ NHẤT MINH đăng ký 4 chiến binh
 4. Nhất Minh

  HBCĐHX:CHẶNG VÒNG LOẠI BUÔN MÊ THUỘT - SÀI GÒN 250KM

  Căn cứ Nhất Minh đăng ký 4 chiến binh
 5. Nhất Minh

  HBCĐHX: CHẶNG VÒNG LOẠI DỐC LẾT- SÀI GÒN 330KM

  Căn cứ Nhất Minh đăng ký 7 chiến binh
 6. Nhất Minh

  HBCĐHX:Thông Báo Phát Hành Kiềng Hội Bồ Câu Đua Hàng Xanh 2022

  Căn Cứ Nhất Minh đăng ký 1 block tiến lên
 7. Nhất Minh

  HBCĐHX: GIẢI ĐUA MỪNG XUÂN 2021ĐÀ NẴNG- SÀI GÒN(610KM)

  Căn cứ Nhất Minh đăng ký 2 chiến binh
 8. Nhất Minh

  HBCĐHC: THÔNG BÁO PHÁT HÀNH KIỀNG HỘI 2021

  Nhất Minh đăng ký 1 block
 9. Nhất Minh

  HBCĐHX: CUP HÀNG XANH 2020 QUÃNG NGÃI-SÀI GÒN

  Căn cứ Thanh Q8 đăng ký 4 chiến binh
 10. Nhất Minh

  HBCĐHX: CUP HÀNG XANH 2020 QUÃNG NGÃI-SÀI GÒN

  Căn cứ Nhất Minh đăng ký 2 chiến binh
 11. Nhất Minh

  HBCĐHX: Phát Hành Kiềng Hội Bồ Câu Đua Hàng Xanh 2020

  Bảo Long pvk đăng ký 5 chiến binh trẻ Nhất Minh đăng ký 5 chiến binh trẻ
 12. Nhất Minh

  HBCĐHX: Phát Hành Kiềng Hội Bồ Câu Đua Hàng Xanh 2020

  Căn cứ Nhất Minh đăng ký 1 block tiến lên
 13. Nhất Minh

  HBCĐHX: Giải Đua Chặng 2: Tuy Hòa- Sài Gòn 380Km

  Căn cứ Nhất Minh đăng ký 2 chiến binh
 14. Nhất Minh

  GIẢI ĐUA CHIẾN BINH TRẺ 2019 KIỀNG HBCĐHX

  Nhất Minh đăng ký 4 chiến binh xin cảm ơn
 15. Nhất Minh

  ĐĂNG KÍ KIỀNG GIẢI TẬP HUẤN BỒ CÂU ĐUA KIỀNG HÀNG XANH 2020

  Căn cứ Nhất Minh đăng ký thêm 2 chiến binh! Số kiềng 0038-0264
 16. Nhất Minh

  ĐĂNG KÍ KIỀNG GIẢI TẬP HUẤN BỒ CÂU ĐUA KIỀNG HÀNG XANH 2020

  Căn cứ Nhất Mình đăng ký 5 cái. 0039,0268,0032,0035,0037
Top