Kết quả tìm kiếm

 1. Nguyenluan

  HBCĐHX: Thông báo giải đua ĐÀ NẴNG – SÀI GÒN LẦN 5.

  Căn cứ Phú Kt đăng ký 2 chiến binh đà nẵng 2 chiến binh kiềng hàng xanh tổng cộng 4 chiến binh.xin cảm ơn
 2. Nguyenluan

  HBCĐHX: Thông báo giải đua ĐÀ NẴNG – SÀI GÒN LẦN 5.

  Căn cứ Hiếu Q1 đăng ký 1 chiến binh bay đà nẵng kiềng tự do
 3. Nguyenluan

  HBCĐHX: Thông báo giải đua ĐÀ NẴNG – SÀI GÒN LẦN 5.

  Căn cứ Biên Q6 đăng ký 4 chiến binh đà nẵng Căn cứ Vinh Quang Q4 đăng ký 1 chiến binh.xin cảm ơn
 4. Nguyenluan

  HBCĐHX: Thông báo giải đua ĐÀ NẴNG – SÀI GÒN LẦN 5.

  Căn cứ Quốc Q11 đăng ký 1 chiến binh Đà Nẵng 2 chiến binh kiềng hx tổng cộng 3 chiến binh.xin cảm ơn
 5. Nguyenluan

  HBCĐHX: Thông báo giải đua ĐÀ NẴNG – SÀI GÒN LẦN 5.

  Căn cứ PongPon đăng ký 3 chiến binh đà nẵng 1 chiến binh kiềng hx tổng cộng 4 chiến binh,xin cảm ơn
 6. Nguyenluan

  HBCĐHX: Thông báo giải đua ĐÀ NẴNG – SÀI GÒN LẦN 5.

  Căn cứ Châu văn thân đăng ký 1 chiến binh giải đà nẵng kiềng hàng xanh
 7. Nguyenluan

  HBCĐHX: Thông báo giải đua ĐÀ NẴNG – SÀI GÒN LẦN 5.

  Căn cứ Minh Khang đăng ký 2cb Đà Nẵng 2cb HX ( TC 4Cb ).xin cảm ơn
 8. Nguyenluan

  HBCĐHX: Thông báo giải đua ĐÀ NẴNG – SÀI GÒN LẦN 5.

  Căn cứ wingloft đăng ký 2 chiến binh kiềng hx 1 triệu 1 chiến binh kiềng tự do Xin cảmnơn
 9. Nguyenluan

  HBCĐHX: CHẶNG CHÍNH QUẢNG NGÃI - SÀI GÒN 550KM

  Căn cứ Hòa Chè đăng ký 1 chiến binh.xin cảm ơn
 10. Nguyenluan

  HBCĐHX: CHẶNG CHÍNH QUẢNG NGÃI - SÀI GÒN 550KM

  Căn cứ Hiếu Q1 đăng ký 1 chiến binh.xin cảm ơn
 11. Nguyenluan

  HBCĐHX: CHẶNG CHÍNH QUẢNG NGÃI - SÀI GÒN 550KM

  Căn cứ PongPon đăng ký 7 chiến binh Căn cứ BIG PIC đăng ký 2 chiến binh.xin cảm ơn
 12. Nguyenluan

  HBCĐHX: CHẶNG CHÍNH QUẢNG NGÃI - SÀI GÒN 550KM

  Căn cứ Khang Tân Phú 7 chiến binh Căn cứ Quốc Q11 đăng ký 4 chiến binh.xin cảm ơn
 13. Nguyenluan

  HBCĐHX: CHẶNG CHÍNH QUẢNG NGÃI - SÀI GÒN 550KM

  Căn cứ Duy Từ đăng ký 2 chiến binh
 14. Nguyenluan

  HBCĐHX: CHẶNG CHÍNH QUẢNG NGÃI - SÀI GÒN 550KM

  Căn cứ Thắng Q8 đăng ký 3 chiến binh.xin cảm ơn
 15. Nguyenluan

  HBCĐHX: CHẶNG CHÍNH QUẢNG NGÃI - SÀI GÒN 550KM

  Căn cứ Biên Q6 đăng ký 4 chiến binh. Xin cảm ơn
 16. Nguyenluan

  HBCĐHX: CHẶNG CHÍNH QUẢNG NGÃI - SÀI GÒN 550KM

  Căn cứ Thông Q6 đăng ký 4 chiến binh Căn cứ Phú KT đăng ký 6 chiến binh Căn cứ Minh Khang đăng ký 9 chiến binh Căn cứ Hòa Có đăng ký 9 chiến binh Căn cứ Tý Sầu Riêng đăng ký 11 chiến binh Căn cứ Phúc Q6 đăng ký 4 chiến binh Xin cảm ơn️️️️
 17. Nguyenluan

  HBCĐHX: THÔNG BÁO PHÁT HÀNH KIỀNG HỘI BỒ CÂU ĐUA HÀNG XANH 2023

  Để đảm bảo chất lượng giải thưởng,Nguyễn Luân xin mua lại tất cả số kiềng còn lại do Hội Bồ Câu Đua Hành Xanh tổ chức. Xin cảm ơn BTC HBCĐHX đã tạo ra 1 sân chơi chung cho tất cả căn cứ
 18. Nguyenluan

  HBCĐHX: THÔNG BÁO PHÁT HÀNH KIỀNG HỘI BỒ CÂU ĐUA HÀNG XANH 2023

  Nhất Minh đăng ký 1 block Vũ tên Lửa đăng ký 3 block Châu văn thân đăng ký 5 block Cá Quấy đăng ký 1 block Chấn PG đăng ký 1 block Hòa có đăng ký 1 block Tôn Q8 đăng ký 1 block Thịnh Q5 đăng ký1 lock Sơn giấy đăng ký 3 block Khang tân phú đăng ký 2 block Phú KT đăng ký 1 block
 19. Nguyenluan

  HBCĐHX: CHẶNG 2 TUY HÒA - SÀI GÒN 400KM

  Căn cứ BIG PIC đăng ký 4 chiến binh binh.xin cảm ơn
 20. Nguyenluan

  HBCĐHX: CHẶNG 2 TUY HÒA - SÀI GÒN 400KM

  Căn cứ Nam Trần đăng ký 2 chiến binh
Top