Kết quả tìm kiếm

 1. Nguyenluan

  HBCĐHX:Thông Báo Phát Hành Kiềng Hội Bồ Câu Đua Hàng Xanh 2023

  căn cứ Minh Khang đăng ký 1 block.xin cảm ơn
 2. Nguyenluan

  Cơ cấu giải tập huấn kiềng hàng xanh 2022

  CƠ CẤU GIẢI ĐUA TẬP HUẤN KIỀNG HX 2022 CỰ LY : QUẢNG NGÃI - SÀI GÒN - Dựa trên số lượng 131 chiến binh tham gia tranh tài. NàiLuân xin được cơ cấu giải thưởng như sau .Tổng Giải Thưởng 39.300.000 * CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG - HẠNG NHẤT : 15.000.000 - HẠNG NHÌ : 10.000.000 - HẠNG BA : 8.000.000 -...
 3. Nguyenluan

  HBCĐHX: CHẶNG VÒNG LOẠI DỐC LẾT- SÀI GÒN 330KM

  Căn cứ Pongpon đăng ký 2 chiến binh.xin cảm ơn
 4. Nguyenluan

  THÔNG BÁO : GIẢI TẬP HUẤN KIỀNG HÀNG XANH 2021

  CƠ CẤU GIẢI ĐUA TẬP HUẤN KIỀNG HX 2021 CỰ LY : QUẢNG NGÃI - SÀI GÒN - Dựa trên số lượng 160 chiến binh tham gia tranh tài.Nài Luân xin được cơ cấu giải thưởng như sau .Tổng Giải Thưởng 32.000.000 * CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG HẠNG NHẤT : 12.000.000 + Cờ Lưu Niệm HẠNG NHÌ : 8.000.000 + Cờ Lưu Niệm...
 5. Nguyenluan

  THÔNG BÁO : GIẢI TẬP HUẤN KIỀNG HÀNG XANH 2021

  Căn cứ Tấn Vĩ tham gia 3 chiến binh 0272-0274-0275.Xin cảm ơn
 6. Nguyenluan

  THÔNG BÁO : GIẢI TẬP HUẤN KIỀNG HÀNG XANH 2021

  Căn cứ Vinh Q5 tham gia 6 chiến binh 0401-0402-0403-0404-0410-0851.xin cảm ơn
 7. Nguyenluan

  THÔNG BÁO : GIẢI TẬP HUẤN KIỀNG HÀNG XANH 2021

  Căn cứ Nguyên Q6 tham gia 6 chiến binh 0281 > 0286.xin cảm ơn
 8. Nguyenluan

  THÔNG BÁO : GIẢI TẬP HUẤN KIỀNG HÀNG XANH 2021

  Căn cứ Thuận Q2 tham gia 5 chiến binh 0877-0878-0879-0880-0888.xin cảm ơn
 9. Nguyenluan

  THÔNG BÁO : GIẢI TẬP HUẤN KIỀNG HÀNG XANH 2021

  Căn cứ Khang Tân Phú tham gia 6 chiến binh 0673-0674-0853-0854-0857-0858.Xin cảm ơn
 10. Nguyenluan

  THÔNG BÁO : GIẢI TẬP HUẤN KIỀNG HÀNG XANH 2021

  Căn cứ Wingloft tham gia 2 chiến binh 0491,0492.xin cảm ơn
 11. Nguyenluan

  THÔNG BÁO : GIẢI TẬP HUẤN KIỀNG HÀNG XANH 2021

  Căn cứ Phúc Q5 tham gia 5 chiến binh 0806,,0807,,0808,,0809,,0810
 12. Nguyenluan

  THÔNG BÁO : GIẢI TẬP HUẤN KIỀNG HÀNG XANH 2021

  Căn cứ Thanh Q8 tham gia 5 chiến binh 0831_0833_0837_0839_0054.xin cảm ơn
 13. Nguyenluan

  THÔNG BÁO : GIẢI TẬP HUẤN KIỀNG HÀNG XANH 2021

  Căn cứ TaiKo tham gia 20 chiến binh 0581 >0590 -0517,0518,0519,0520,0231,0232,,0855,0856,0859,0860.xin cảm ơn
 14. Nguyenluan

  THÔNG BÁO : GIẢI TẬP HUẤN KIỀNG HÀNG XANH 2021

  Căn cứ Hòa Có tham gia 13 chiến binh.0801 .0802 .0803 .0804 .0805 .0995 .0996 .0629 .0630 .0237 .0238 .0234.0691.xin cảm ơn ( cập nhật thêm 1 cb )
 15. Nguyenluan

  THÔNG BÁO : GIẢI TẬP HUẤN KIỀNG HÀNG XANH 2021

  Căn cứ Quân Du Lịch tham gia 4 chiến binh 0912- 0914-0915-0916.xin cảm on
 16. Nguyenluan

  THÔNG BÁO : GIẢI TẬP HUẤN KIỀNG HÀNG XANH 2021

  Căn cứ Thắng Q8 tham già chiến binh 0051,0053.xin cảm ơn
 17. Nguyenluan

  THÔNG BÁO : GIẢI TẬP HUẤN KIỀNG HÀNG XANH 2021

  Căn cứ Nam Trần tham gia 6 chiến binh 0311,0312,0313,0314,0699,0700.xin cảm ơn Căn cứ Nghĩa Q6 tham gia 10 chiến binh 0071 > 0080
 18. Nguyenluan

  THÔNG BÁO : GIẢI TẬP HUẤN KIỀNG HÀNG XANH 2021

  Căn cứ Hồng Chu tham gia 10 chiến binh 0901,0902,0903,0904,0905, 0906,0411,0412,0414,0420.xin cảm ơn
 19. Nguyenluan

  THÔNG BÁO : GIẢI TẬP HUẤN KIỀNG HÀNG XANH 2021

  Căn cứ Lễ Q8 tham gia 10 chiến binh 0211,0212,0213,0214,0215,0216,0377,0378,0601,0602.xin cảm ơn
 20. Nguyenluan

  THÔNG BÁO : GIẢI TẬP HUẤN KIỀNG HÀNG XANH 2021

  Căn cứ Biên Q6 tham gia 10 chiến binh 0081>0090.xin cảm ơn
Top