HBCĐHX:Thông Báo Phát Hành Kiềng Hội Bồ Câu Đua Hàng Xanh 2023

HBCĐHX

Moderator
Thành viên BQT
THÔNG BÁO
HỘI BỒ CÂU ĐUA HÀNG XANH XIN THÔNG BÁO

PHÁT HÀNH KIỀNG HỘI BỒ CÂU ĐUA HÀNG XANH 2023

upload_2020-9-21_9-24-3.png

Thân chào các người anh em đam mê bộ môn bồ câu đua

Đầu tiên, Hội Bồ Câu Đua Hàng Xanh xin gởi lời cảm ơn đến tất cả căn cứ đã ủng hộ tham gia các giải của Hội Bồ Câu Đua Hàng Xanh Tổ chức trong thời gian vừa qua.
Nhằm khuấy động phong trào đồng thời đẩy mạnh phát triển bộ môn bồ câu đua, “Hội Bồ Câu Đua Hàng Xanh thông báo quyết định mở thêm 01 giải đua chim trẻ”
1)Theo thường lệ, Mỗi năm hội BCĐ sẽ tổ chức bay 1 lần vào cuối năm, kể từ năm nay BTC sẽ mở rộng cuộc đua phát hành 2 lần 1 năm, 1 đợt là giữa tháng 4 chim bay và 1 đợt là cuối năm hoặc đầu năm sau bay mặc định.
2)Từ khi thành lập hội, BTC chưa bao giờ thu phí tham gia chặng đua, toàn bộ chi phí đều do HBCĐHX tự chi trả. Nhằm tạo nguồn thu cho quỹ Hội để phục vụ cho các giải đua được chất lượng tốt hơn, kể từ hôm năm nay. Hội Bồ Câu Đua Hàng Xanh sẽ trích 10% trên tổng số tiền giải thưởng từ các giải đua để đưa vô quỹ Hội. Cảm ơn các tư lệnh đã luôn đồng hành và ủng hộ HBCĐHX.

Xin cảm ơn các đội đua đã tham gia và đồng hành cùng Hội BCĐ Hàng Xanh và mong một chặng đua mới thật thành công.

Dựa theo các yếu tố đã nêu trên, Hội Bồ câu đua hàng xanh quyết định phát hành kiềng 2023 theo tiêu chí dựa trên số lượng kiềng các căn cứ tham mua và áp dụng theo quy chế đua của Hội Bồ Câu Đua Hàng Xanh.

*Cơ cấu giải dựa trên số lượng kiềng phát hành 500 cái đối với giải đua chim trẻ * không thêm bớt
* Giá phát hành : 200.000/kiềng ( 1 lock 10 cái )
Cự ly: ( 300km-350km-450km)


*Cơ cấu giải dựa trên số lượng kiềng phát hành 1000 cái cái đối với giải đua tiến lên * không thêm bớt
* Giá phát hành : 300.000/kiềng ( 1 lock 10 cái )
Cự ly: (
250 Km – 400 Km –550Km)

Thông tin chi tiết chặng đua:

1)Giải Đua Chim Trẻ (300 Km – 350 Km –450Km ):

- Ngày phát hành 04/09/2022 nhằm ngày Chủ Nhật.
- Ngày đua: 22/04/2023
+ Chặng Vòng Loại 300km: 01/04/2023
+ Chặng 2 400km: 08/04/2023
+ Chặng chính 450 km: 22/04/2023

- Lệ phí nộp chiến binh:
+ Vòng loại chặng ( 300km ): 70.000/chiến binh/chặng
+ Hai chặng cuối (400km-450km): 100.000/chiến binh/ chặng
- Địa điểm phát hành kiềng: 12 Lũy Bán Bích, Quận: Tân Phú Tp. HCM. ( Nhấn Vào Đây Để Xem Bản Đồ )
- Ngày đăng ký kiềng: từ ngày ra thông báo
- Ngày khóa sổ đăng ký kiềng: Đến hết ngày 30/06/2022
- Cơ cấu giải thưởng từng chặng dựa trên số lượng chiến binh tham gia đua từng chặng.
- Giải thưởng của chặng cuối (450km) được cơ cấu toàn bộ tiền kiềng + phí nộp chiến binh sau khi trừ chi phí.
Sau khi tổ chức các chặng vòng loại, tiền dư (nếu có) được Ban Tổ chức đưa vào cơ cấu tiền giải chặng cuối (450 Km) nhằm nhằm tôn vinh chiến binh.
Giải thưởng cuộc đua dựa trên cơ cấu số lượng kiềng đăng ký của các căn cứ

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG:
*CHẶNG 1: Phan Rang – Sài Gòn (300 Km)

Cơ cấu giải thưởng dự kiến dựa trên chi phí nộp chiến binh
Giải Nhất:7.000.000 + Cờ
Giải Nhì: 3.500.000+ Cờ
Giải Ba: 2.000.000+ Cờ
Giải Tư-năm : 1.000.000+ Cờ
Giải Sáu - Giải Mười: 500.000 + Cờ
Các chiến binh phải tham gia đầy đủ 2 chặng bay liên tiếp mới được tham gia chặng cuối 450Km do HBCĐHX tổ chức
*CHẶNG 2: Dốc Lết – Sài Gòn (350 Km)

Cơ cấu giải thưởng dự kiến dựa trên chi phí nộp chiến binh
Giải Nhất: 10.000.000 + Cờ
Giải Nhì: 5.000.000+ Cờ
Giải Ba: 3.000.000+ Cờ
Giải Tư: 2.000.000+ Cờ
Giải Năm: 1.000.000+Cờ
Giải Sáu - Giải Mười: 500.000 + Cờ
Các chiến binh phải tham gia đầy đủ 2 chặng bay liên tiếp mới được tham gia chặng cuối 450Km do HBCĐHX tổ chức
*CHẶNG CHÍNH: Bình Định – Sài Gòn (450 Km)

Cơ cấu giải thưởng dự kiến dựa trên số lượng kiềng đăng ký:
Giải Nhất: 30.000.000 + BCN
Giải Nhì: 15.000.000 + BCN
Giải Ba: 7.000.000 + BCN
Giải Tư- Năm: 4.000.000 + Cờ
Giải Sáu - Giải Mười: 2.000.000 + Cờ
*Thời gian đua từng hướng có thể thay đổi tùy theo thời tiết cũng như sự sắp xếp của ban tổ chức.
* Ban Tổ Chức có thể thay đổi một số điều cho phù hợp với thực tế trong lúc tổ chức đua mà không ảnh hưởng đến tính minh bạch, công bằng, khách quan cuộc đua.


2)Giải Đua Tiến Lên “Mãnh Hổ Tranh Hùng lần IV” (250 Km – 400 Km –550Km ):
- Ngày phát hành cùng với ngày phát thưởng chặng chính 2022 của HBCĐHX
- Ngày đua: 22/12/2023
+ Chặng Vòng Loại 250km: 02/12/2023
+ Chặng 2 400km: 09/12/2023
+ Chặng chính 550 km: 22/12/2023

- Lệ phí nộp chiến binh:
+ Vòng loại chặng ( 250km ): 70.000/chiến binh/chặng
+ Hai chặng cuối (400km-550km): 100.000/chiến binh/ chặng
- Địa điểm phát hành kiềng: 12 Lũy Bán Bích, Quận: Tân Phú Tp. HCM. ( Nhấn Vào Đây Để Xem Bản Đồ )
- Ngày đăng ký kiềng: từ ngày ra thông báo
- Ngày khóa sổ đăng ký kiềng: Đến hết ngày 30/11/2022
- Cơ cấu giải thưởng từng chặng dựa trên số lượng chiến binh tham gia đua từng chặng.
- Giải thưởng của chặng cuối (550km) được cơ cấu toàn bộ tiền kiềng + phí nộp chiến binh sau khi trừ chi phí.
Sau khi tổ chức các chặng vòng loại, tiền dư (nếu có) được Ban Tổ chức đưa vào cơ cấu tiền giải chặng cuối (550 Km) nhằm nhằm tôn vinh chiến binh.
Giải thưởng cuộc đua dựa trên cơ cấu số lượng kiềng đăng ký của các căn cứ.

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG:
*CHẶNG 1: Buôn Mê Thuột – Sài Gòn (250 Km)

Cơ cấu giải thưởng dự kiến dựa trên chi phí nộp chiến binh
Giải Nhất:10.000.000 + Cờ
Giải Nhì: 5.000.000+ Cờ
Giải Ba: 3.000.000+ Cờ
Giải Tư: 2.000.000+ Cờ
Giải năm: 1.000.000+Cờ
Giải Sáu - Giải Mười: 500.000 + Cờ
Các chiến binh phải tham gia đầy đủ 2 chặng bay liên tiếp mới được tham gia chặng cuối 550Km do HBCĐHX tổ chức
*CHẶNG 2: Tuy Hòa – Sài Gòn (400 Km)

Cơ cấu giải thưởng dự kiến dựa trên chi phí nộp chiến binh
Giải Nhất: 12.000.000 + Cờ
Giải Nhì: 7.000.000+ Cờ
Giải Ba: 4.000.000+ Cờ
Giải Tư: 2.000.000+ Cờ
Giải năm: 1.000.000+Cờ
Giải Sáu - Giải Mười: 500.000 + Cờ
Mười một- Hai mươi: 300.000+Cờ
Các chiến binh phải tham gia đầy đủ 2 chặng bay liên tiếp mới được tham gia chặng cuối 550Km do HBCĐHX tổ chức
*CHẶNG CHÍNH: Quãng Ngãi – Sài Gòn (550 Km)

Cơ cấu giải thưởng dự kiến dựa trên số lượng kiềng đăng ký:
Giải Nhất: 100.000.000 + BCN + Cúp
Giải Nhì: 50.000.000 + BCN
Giải Ba: 25.000.000 + BCN
Giải Tư: 15.000.000 + Cờ
Giải Năm: 10.000.000 + Cờ
Giải Sáu - Giải Mười: 5.000.000 + Cờ
Giải 11 - Giải 20: 3.000.000 + Cờ
*Thời gian đua từng hướng có thể thay đổi tùy theo thời tiết cũng như sự sắp xếp của ban tổ chức.
* Ban Tổ Chức có thể thay đổi một số điều cho phù hợp với thực tế trong lúc tổ chức đua mà không ảnh hưởng đến tính minh bạch, công bằng, khách quan cuộc đua.


THÀNH PHẦN BAN TỔ CHỨC:
1) Trưởng ban chịu trách nhiệm chính:

- Hội Trưởng: Thuận - Tel: 0938.787.499.
- Phó ban tài chính: Mành Lửa – Tel:0918.282.138
- Hội phó: Vinh Q4 –Tel: 0989.378.825
- Thư ký: Hải – Tel: 0979.268.292
2) Tham gia tổ chức giải: NamTran, Leehou, Cường Hậu, Tấn Vĩ, Hoàng Conic, Hiếu Q3,…
3) Thả chiến binh: gồm có 01 nài của Hội Bồ Câu Đua Hàng Xanh và 01 nài khác hội hoặc thành viên giám sát ngoài hội.

*BTC CŨNG XIN NHẮC LẠI 1 SỐ NỘI QUI
- Sử dụng nội quy đua chiến binh xem TẠI ĐÂY
* Ngay sau khi nhắn tin trên diễn đàn, các căn cứ nào có chiến binh về trước lọt vào TOP 1-5 trên bảng xếp hạng website http://dua.bocaudua.vn .BTC yêu cầu trong vòng 30P các căn cứ đó đem chiến binh ra 12 LBB,( Nếu trong điều kiện không cho phép các CC vẫn còn canh chim thì BTC sẽ cử 1 nài chim của hội hổ trợ việc đến tận nhà CC đó lấy chim mang đến để xác nhận Tem,Giấy Chứng Nhận và Mộc giáp lai và ghi hình. Giải từ 6 đến 10 nếu chủ chiến binh không đem ra được vì bất cứ lý do gì, thì chiến binh đó sẽ không được công nhận, từ hạng 11 đến 15 BTC có thể kiểm tra vào ngày hôm sau
* Khi BTC xác minh căn cứ nếu chiến binh đó không bay được, chết hoặc không còn ở căn cứ, tọa độ CC xét chim không trùng tới tọa độ trước đó của BTC với bất cứ lý do gì thì danh hiệu và giải thưởng đó sẽ bị thu hồi.
* Khi BTC chính thức thông báo kết quả giải đua trên diễn đàn nếu có thắc mắc hay khiếu nại về thành tích chiến binh hãy gửi câu hỏi lên diễn đàn hoặc liên hệ trực tiếp BTC. Sau 2 ngày kể từ khi thông báo kết quả BTC sẽ không giải quyết bất cứ khiếu nại nào về thành tích chiến binh nữa
* Các căn cứ khi tham gia các chặng đua do HBCĐHX tổ chức khi nộp chiến binh BTC yêu cầu các căn cứ nào có chiên binh khi tham gia bị bệnh như: nỗi trái, đau mắt, bạch hầu v.v… BTC sẽ tách những chiến binh đó vào 1 vỏ riêng biệt tránh những trường hợp lây lan cho các chiến binh khác.

ĐIỀU KIỆN THAM GIA:
* Chiến binh giải đua chim trẻ phải mang kiềng do Hội Bồ Câu Đua Hàng Xanh (HBCĐHX) phát hành màu đỏ năm 2023.
* Chiến binh giải đua chim tiến lên phải mang kiềng do Hội Bồ Câu Đua Hàng Xanh (HBCĐHX) phát hành màu vàng năm 2023.
* Kiềng phải còn nguyên dạng, không chắp vá, mài dũa, thay đổi nguyên trạng. Căn cứ tham gia phải có đầy đủ chứng nhận kiềng do HBCĐHX phát hành chung với kiềng.
* Các căn cứ vẫn có quyền mượn “chiến binh” để tham dự cuộc đua, tuy nhiên phải báo cho BTC biết căn cứ cho mượn “chiến binh” để BTC xác định cự ly cho chính xác.
* Các căn cứ trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh và các tỉnh vùng ven có cự ly bán kính 25km tính từ Bưu điện Sài Gòn đều có thể tham gia.
Hội Bồ Câu đua Hàng Xanh gửi lời cảm ơn đến các căn cứ đã và đang tham gia giải do Hội Hành Xanh tổ chức, Kính chúc các căn cứ có mùa giải 2023 thành công tốt đẹp.
TM Hội Bồ Câu Đua Hàng Xanh
Hội Trưởng
Trần Văn Thuận
 

HBCĐHX

Moderator
Thành viên BQT
Căn cứ Hòa Có đăng ký 6 Block kiềng giải chim trẻ
Xin cảm ơn
 

HBCĐHX

Moderator
Thành viên BQT
Căn cứ hiếu Q1 đăng ký 1 Block giải kiềng chim trẻ
Xin cảm ơn
 
Chỉnh sửa cuối:

HBCĐHX

Moderator
Thành viên BQT
Căn cứ Nhất Minh 1 Block giải kiềng chim trẻ
Xin cảm ơn
 
Chỉnh sửa cuối:

HBCĐHX

Moderator
Thành viên BQT
Căn cứ Tín Q6 đăng ký 1 Block giải kiềng chim trẻ
Căn cứ Thịnh Q5 đăng ký 1 Block giải kiềng chim trẻ
Xin cám ơn
 

HBCĐHX

Moderator
Thành viên BQT
Căn cứ Tý Sầu Riêng đăng ký 1 Block kiềng giải trẻ, xin cám ơn
 

HBCĐHX

Moderator
Thành viên BQT
Căn cứ anh Ngọc Q8 đăng ký 1plcok
Căn cứ Tuấn Nguyễn Q8 đăng ký 1 plock
Xin cảm ơn
 

HBCĐHX

Moderator
Thành viên BQT
Căn cứ Lễ Q8 đăng ký 1 Block
Căn cứ Thuận Q2 đăng ký 1 Block
Xin cảm ơn
 

HBCĐHX

Moderator
Thành viên BQT
Căn cứ Minh Q11 đăng ký 1 Block kiềng giải trẻ, xin cám ơn
 

HBCĐHX

Moderator
Thành viên BQT
Căn cứ Vạn Phước đăng ký 1 Block kiềng giải trẻ, xin cám ơn
 

HBCĐHX

Moderator
Thành viên BQT
Căn cứ Hồng Chu đăng ký 1 Block kiềng giải trẻ
Căn cứ Jonathan đăng ký 1 Block kiềng giải trẻ
Xin cảm ơn
 

HBCĐHX

Moderator
Thành viên BQT
Căn cứ chấn PG đăng ký 1 block giải chim trẻ
Căn cứ Vũ tên lửa đăng ký 1 block giải chim trẻ
Căn cứ Hoàng râu đăng ký 1 block giải chim trẻ
Căn cứ Phú Tk đăng ký 1 block giải chim trẻ
Xin cảm ơn
 
Chỉnh sửa cuối:

HBCĐHX

Moderator
Thành viên BQT
Căn cứ Hoà bù lon đăng ký 1 block giải chim trẻ
Căn cứ Chí Q1 đăng ký 1 block giải chim trẻ
Căn cứ Thông Q6 đăng ký 1 block giải chim trẻ
Xin cảm ơn
 
Chỉnh sửa cuối:
Top