HBCĐHX: Phát Hành Kiềng Hội Bồ Câu Đua Hàng Xanh 2020

Nguyenluan

Administrator
Căn cứ TaiKo đăng kí 2 block giải tiến lên và 20 chiến binh Giải ( Chiến Binh Trẻ) Xin cảm ơn
 
Last edited by a moderator:

Leehou

Moderator
Căn cứ Châu Văn Thân đăng kí 2 block giải tiến lên.xin cảm ơn
 
Chỉnh sửa cuối:

Nguyenluan

Administrator
Căn cứ Hồng Hải đăng kí 1 block giải tiến lên và 10 chiến binh Giải (Chiến Binh Trẻ)
 
Last edited by a moderator:

Leehou

Moderator
Căn cứ Duy Từ đăng ký 1 Block giải Tiến Lên
Căn cứ Nghĩa Q6 đăng ký 2 Block giải Tiến Lên
Căn cứ Hoà Có đăng ký 1 Block giải Tiến Lên và 10 chiến binh Giải (Chiến Binh Trẻ)
Xin cảm ơn
 

Leehou

Moderator
Căn cứ Bảo Long PVC đăng ký 5 Block Giải Tiến Lên, Xin cảm ơn
 
Chỉnh sửa cuối:

Leehou

Moderator
Căn cứ Hoà Q8 đăng ký 3 Block giải Tiến Lên và 30 chiến binh giải (Chiến Binh Trẻ)
 

Leehou

Moderator
Căn cứ Thuận Q2 đăng ký 3 Block giải Tiến Lên và 10 chiến binh Giải (Chiến Binh Trẻ)
 

Leehou

Moderator
Căn cứ Nam Trần đăng ký 2 Block giải Tiến Lên và 10 chiến binh giải(Chiến Binh Trẻ)
 

Leehou

Moderator
Căn cứ Thuận Lợi đăng ký 1 Block giải Tiến Lên
Căn cứ Tiến Q11 đăng ký 1 Block giải Tiến Lên
Xin cảm ơn
 
Top