HBCĐHX: GIẢI ĐUA MỪNG XUÂN 2021ĐÀ NẴNG- SÀI GÒN(610KM)

HBCĐHX

Moderator
Thành viên BQT
Căn cứ Taiko taiwan đăng ký 4 chiến binh
Xin cảm ơn
 

HBCĐHX

Moderator
Thành viên BQT
Căn cứ Hoà WING LOFT đăng ký 1 chiến binh
Xin cảm ơn
 

HBCĐHX

Moderator
Thành viên BQT
Căn cứ Hoà chè đăng ký 2 chiến binh
Xin cảm ơn
 

Leehou

Moderator
Căn cứ Bảo long đăng ký 1 chiến binh
Căn cứ Sơn Giấy đăng ký 2 chiến binh
Xin cảm ơn
 
Chỉnh sửa cuối:

Leehou

Moderator
Căn cứ Taiko đăng ký thêm 1 chiến binh tổng cộng trước sau 5 chiến binh
xin cảm ơn
 

HBCĐHX

Moderator
Thành viên BQT
Căn cứ minh trí Q11 đăng ký thêm 1 chiến binh tổng cộng 2 chiến binh
Xin cảm ơn
 

Leehou

Moderator
Căn cứ Mành Lửa 105 đăng ký thêm 3 chiến binh tổng cộng trước sau 6 chiến binh
Căn cứ Phú KT đăng ký 1 chiến binh
Xin cảm ơn
 

Leehou

Moderator
Căn cứ Cá Quấy đăng ký thêm 1 chiến binh tổng cộng trước sau 2 chiến binh
xin cảm ơn
 

HBCĐHX

Moderator
Thành viên BQT
Căn cứ Quân du lịch đăng ký thêm 1 chiến binh tổng cộng 2 chiến binh
Xin cảm ơn
 

HBCĐHX

Moderator
Thành viên BQT
Căn cứ Minh Hiền Q6 đăng ký thêm 1 chiến binh tổng cộng 2 chiến binh
 

HBCĐHX

Moderator
Thành viên BQT
Căn cứ châu văn thân đăng ký 4 chiến binh
Xin cảm ơn
 

Leehou

Moderator
Căn cứ Hoàng Râu đăng ký 3 chiến binh
Căn cứ Sơn Giấy đăng ký thêm 5 chiến binh tổng cộng trước sau 7 chiến binh
xin cảm ơn
 

HBCĐHX

Moderator
Thành viên BQT
Căn cứ Hoà chè đăng ký thêm 1 chiến binh tổng cộng 3 chiến binh
Xin cảm ơn
 

HBCĐHX

Moderator
Thành viên BQT
Căn cứ Vinh Q5 đăng ký thêm 1 chiến binh tổng 2 chiến binh
Xin cảm ơn
 

HBCĐHX

Moderator
Thành viên BQT
Căn cứ Diệu huy đăng ký thêm 1 chiến binh tổng cộng 3 chiến binh
Xin cảm ơn
 
Top