QUY CHẾ ĐUA CHIM BỒ CÂU ĐUA

haipham

Administrator

HỘI BỒ CÂU ĐUA HÀNG XANH


QUY CHẾ ĐUA CHIM
HỘI BỒ CÂU ĐUA HÀNG XANH
(Áp dụng Đ/v các giải đua)


I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:
1. Mục đích:

- Nhằm đẩy mạnh phong trào đua chim bồ câu phát triển một cách lành mạnh có tổ chức.
- Quy chuẩn, thống nhất trong trong cách tổ chức đua chim bồ câu, đáp ứng các phương thức cơ bản về cách thức tổ chức các giải đua chim thông qua các quy định, định chế cụ thể của bộ môn.
- Quy chế đưa ra có tính định khung, mang tính nguyên tắc.
- Hướng tới hoà nhập và phát triển của bộ môn bồ câu đua thế giới nói chung nhưng vẫn giữ gìn truyền thống bản sắc nền văn hoá Việt Nam.

2. Yêu cầu:
Căn cứ: Các căn cứ tham gia giải đua phải có tọa độ được xác định trên địa bàn Tp.HCM. Việc mượn chim bồ câu đua (nếu có) sẽ do các căn cứ tự thỏa thuận. Ban Tổ chức chỉ xác định chim bồ câu đua thắng giải tại đúng căn cứ đã đăng ký chim bồ câu đua này.
Chim bồ câu đua: Tất cả chim bồ câu đua khi tham gia phải theo quy định của các giải đua cụ thể, Ban Tổ chức sẽ thông báo trước khi tiến hành giải đua.
Kiềng (vòng đeo chân) chim: phải còn nguyên dạng, không chắp vá, hàn gắn, không thể tháo rời, không thể rút khỏi chân chim, không bị tác động bởi ngoại lực, hoặc bị thay đổi nguyên dạng… Kiềng phải có số nhảy, có mã số mà thiết bị của Ban Tổ chức đọc được (nếu kiềng gắn chíp).

II. TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN:
1. Đối với Hội Bồ Câu Đua Hàng Xanh:

- Khi phát hành kiềng, Hội Bồ Câu Đua Hàng Xanh có trách nhiệm tổ chức giải đua như đã thông báo trên các diễn đàn, trên website.
- Ban tổ chức giải đua có trách nhiệm tổ chức giải một cách minh bạch, rõ ràng, khách quan.
- Được quyền cử, đề cử ban tổ chức giải đua.
- Được quyền xây dựng cơ chế phù hợp với thực tế, tự cơ cấu các giải thưởng, các khoản chi phí tổ chức... trong các giải.
- Phải báo cáo tài chính theo giải đua hay kết thúc chặng đua.
- Có quyền xử lý các trường hợp vi phạm quy định, quy chế của Hội.

2. Đối với các căn cứ:
- Được quyền đăng ký kiềng do Hội Bồ Câu Đua Hàng Xanh phát hành.
- Có quyền tham gia hay không tham gia các giải đua do Hội Bồ Câu Đua Hàng Xanh tổ chức.
- Có quyền khiếu nại, kiến nghị đến ban tổ chức giải.
- Có trách nhiệm cao khi đã đăng ký mua kiềng và tham gia giải đua, phải theo dõi các thông báo của Hội trên một số diễn đàn và trang web.
- Có trách nhiệm thực hiện đúng và đầy đủ theo lộ trình giải đua.
  
III. QUY ĐỊNH CHUNG:
1. Thông tin giải đua sẽ được Ban Tổ chức Hội Bồ Câu Đua Hàng Xanh thông báo trước các giải đua (thành phần Ban Tổ chức giải; thời gian, địa điểm tổ chức giải; lộ trình, cự ly đua; lệ phí đua; thời gian nộp chim bồ câu đua, thả chim bồ câu đua, khui thùng, khoá sổ tin nhắn; cách xếp hạng...) trên diễn đàn bocaudua.com, bocauvietnam.com hoặc một số trang web do Hội chỉ định.

2. Điều kiện và cách nhắn tin
- Khi chim bồ câu đua về, chủ căn cứ cào tem nhắn mã căn cứ và 6 số bí mật (không bao gồm chữ cái và kí tự khác, không nhắn số lộ thiên) vào số điện thoại của Ban Tổ chức (số điện thoại sẽ được thông báo cho các căn cứ tham gia giải đua).
- Mã căn cứ sẽ được Ban Tổ chức thông báo ngay sau khi chốt danh sách đua của từng chặng đua.
- Ngay sau khi nhắn tin, các căn cứ có thể kiểm tra thời gian tin nhắn đến tại website http://bocaudua.vn (nhấn F5 trên máy tính hoặc tắt-mở lại trình duyệt trên điện thoại để thấy tin nhắn đến). Ban Tổ chức sẽ bảo mật nội dung tin nhắn của các căn cứ.
- Tin nhắn hiển thị trên web http://bocaudua.vn chỉ mang mục đích theo dõi, tham khảo đồng thời xác định được các căn cứ có chim bồ câu đua về để Ban Tổ chức tiện kiểm tra căn cứ trong thời gian ngắn nhất.
- Các căn cứ có thể sử dụng số điện thoại bất kỳ để nhắn tin & chỉ nhắn đúng theo cú pháp trên mới được hệ thống chấp nhận.
Cú pháp tin nhắn: Mã căn cứ (khoảng trắng) mã tem cào

3. Điều kiện công nhận chim bồ câu đua thắng giải:
- Chim bồ câu đua nằm trong nhóm về đầu có vận tốc cao nhất.
- Nhắn chính xác mã tem cào và cú pháp tin nhắn như đã quy định và được đăng trên thông báo của các giải đua cụ thể.
- Chim bồ câu đua phải còn sống khi Ban Tổ chức đến kiểm tra chính thức.
- Sau khi chim bồ câu đua về, Ban Tổ chức cử đại diện kiểm tra căn cứ và kiểm tra chim bồ câu đua các căn cứ có nhắn tin nằm trong nhóm về đầu. Nếu chim thả gần căn cứ mà không về chuồng trong ngày kiểm tra, Ban tổ chức sẽ xem xét lại kết quả của căn cứ đó.
- Tem cào phải còn nguyên dạng, không rách rời, chắp vá; số cào phải còn nguyên vẹn không mất nét, rõ ràng mắt thường đọc được. Là tem do Ban Tổ chức sử dụng trong cuộc đua.
- Sau khi khui thùng lần cuối cùng, Ban Tổ chức đối chiếu tem, kiểm tra mộc cánh, kiềng chim bồ câu đua - phiếu nhận chim bồ câu đua, kiểm tra tin nhắn và duyệt xếp hạng.
- Trường hợp đến giờ khóa sổ & khui thùng, số lượng chim bồ câu đua về chưa đủ giải thì chim bồ câu đua về hạng nào chỉ được nhận giải thưởng hạng đó. Các giải thưởng còn lại sẽ được Ban Tổ chức cơ cấu để tổ chức giải tiếp theo. Nếu chỉ có duy nhất 1 chim bồ câu đua về trước giờ khóa sổ thì cũng chỉ được nhận duy nhất 1 giải.
- Nếu không có chim bồ câu đua nào về trước giờ thì toàn bộ giải thưởng sẽ được Ban Tổ chức cơ cấu qua giải kế tiếp.

4. Thời gian thả chim có thể thay đổi tùy theo điều kiện thời tiết hoặc các lý do bất khả kháng khác.

5. Trường hợp 1 chim bồ câu đua có nhiều tin nhắn, Ban Tổ chức chỉ chấp nhận tin nhắn đúng sau cùng.

6. Kết quả chính thức khi Ban Tổ chức đăng bảng kết quả trên diễn đàn bocaudua.com, bocauvietnam.com.

7. Ban Tổ chức có quyền từ chối chim bồ câu đua thắng giải nếu căn cứ vi phạm quy định giải đua và có hình thức xử lý thích đáng với các trường hợp gian lận.

8. Nếu có xảy ra khiếu nại tranh chấp (tùy mức độ) thì Ban Tổ chức sẽ xem xét khiếu nại. Quyết định Ban Tổ chức đưa ra là quyết định cuối cùng.

9. Để tạo sự công bằng, Ban Tổ chức sẽ xem xét các khiếu nại (nếu có) của các căn cứ trong vòng 48 giờ (02 ngày) sau khi công bố kết quả, sau thời gian này mọi khiếu nại đều không được giải quyết.

10. Phát hành kiềng giải đua dựa trên tiêu chí càng nhiều căn cứ đăng ký và càng nhiều kiềng được phát hành sẽ phát triển bộ môn. Số tiền thu được từ việc phát hành kiềng sẽ cơ cấu đưa vào giải đua. Ban Tổ chức không chấp nhận việc đầu cơ kinh doanh kiềng làm ảnh hưởng đến phát triển bộ môn.

11. Hội Bồ Câu Đua Hàng Xanh có quyền quyết định số lượng kiềng phát hành nhằm tăng thêm số lượng và giá trị giải thưởng mà không ảnh hưởng đến giá trị kiềng. Thực hiện một cách khách quan, công khai, minh bạch.

12 Các căn cứ khi đăng ký mua kiềng và đăng ký chim đua, nếu không hoàn tất nghĩa vụ tài chánh. Hội Bồ Câu Đua Hàng Xanh có quyền lưu ký và xử lý.

13. Ban Tổ chức sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự cố ngoài ý muốn (thiên tai, dịch bệnh, tắc đường...) hoặc các lỗi do hệ thống mạng gây ảnh hưởng đến việc nhắn tin của các căn cứ.

14. Các căn cứ tham gia các giải đua phải chấp hành nghiêm chỉnh, tuân thủ tuyệt đối các điều khoản trong quy định đua của Ban Tổ chức đưa ra. Không được gian lận, hay thoái thác trách nhiệm khi phát sinh sự cố do bản thân căn cứ tạo ra.

15. Không chấp nhận bất cứ hình thức cá cược ăn tiền.

16. Các căn cứ tham gia đua bồ câu do Hội Bồ Câu Đua Hàng Xanh tổ chức phải có tư cách đúng mực trên tiêu chí của sự phát triển môn bồ câu đua. Không vi phạm các quy định các giải đua trước đó, của các Hội bồ câu đua nói chung và của Hội bồ câu đua hàng xanh nói riêng.

17. Các căn cứ vi phạm quy định; phá rối, kích động với mục đích không xây dựng để phát triển, gây ảnh hưởng đến giải đua chung và uy tín của Hội sẽ bị truất quyền tham dự các giải đua do Hội Bồ Câu Đua Hàng Xanh Tổ chức.

18. Chỉ có Ban Tổ chức mới có quyền thay đổi các quy định này & sự thay đổi nhằm phát triển tích cực cho bộ môn bồ câu đua.

    Tất cả các quy định trên là nền tảng cơ bản để Ban Tổ chức tiến hành các giải đua. Các căn cứ dựa trên những quy định chung này và kết hợp với thông báo của các cuộc đua cụ thể để áp dụng cho chim bồ câu đua của căn cứ mình tham gia đua. Hội Bồ Câu Đua Hàng Xanh - Ban Tổ chức không giải quyết bất cứ trường hợp nào ngoài quy định đã đưa ra.

Ngày 18 thang 10 năm 2015
TM Hội Bồ Câu Đua Hàng Xanh
Hội Trưởng

NGUYỄN THÁI HOÀNG
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------​
QUY TRÌNH

   Các căn cứ tham gia các giải đua do Hội Bồ Câu Đua Hàng Xanh tổ chức phải nắm rõ quy trình các bước như sau:

Quy trình phát hành kiềng:
1. Thông báo phát hành kiềng
2. Đăng ký kiềng
3. Chốt số lượng
4. Phát hành kiềng.

Quy trình giải đua:
1. Thông báo giải đua.
2. Chốt bảng đăng ký đua.
3. Nhận phản hồi chỉnh sửa thông tin đua.
4. Nhận chim bồ câu đua.
5. Thông báo số điện thoại, cách nhắn tin cho các căn cứ.
6. Thả chim bồ câu đua.
7. Thông báo giờ thả chim bồ câu đua, giờ khui thùng.
8. Kiểm tra căn cứ có chim bồ câu đua về nhóm đầu cuộc đua.
9. Khui thùng.
10. Đối chiếu tem cào, kiểm tra tin nhắn, mộc cánh, kiềng chim bồ câu đua - phiếu nhận chim bồ câu đua.
11. Duyệt chim bồ câu đua.
12. Công bố bảng kết quả, ảnh, video trong quá trình đua.
13. Tiếp nhận khiếu nại.
14. Công bố bảng kết quả (nếu có thay đổi do khiếu nại)
15. Trao giải các căn cứ đạt giải.
16. Liên hoan nhẹ.
17. Công khai chi phí tổ chức giải.
 
Top